درباره ما

  روشنا اولین برند سبک زندگی اسلامی ایرانی است که قصد دارد با ورود حرفه ای به تولید وتوزیع کالاها ومحصولات زندگی از جمله لوازم التحریر ،اسباب بازی وهمچنین در گام های بعدی در سایر حوزه های زندگی مانند گردشکری ،آموزش ،بتواند قدمی در راستای ترویج وعملی شدن سبک زندگی اسلامی ایرانی بردارد.
TOP